Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR

Slavnostní odhalení lavičky Josefa Škvoreckého s kulturním programem

Město Náchod

V letošním roce si připomínáme výročí nedožitých 90 let spisovatele Josefa Škvoreckého. K uctění svého rodáka připravilo Město Náchod hned několik akcí. Nejvýznamnější z nich je již tradiční, autorovi věnovaný, festival studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna. Tento festival letos zahájíme slavnostním odhalením lavičky Josefa Škvoreckého 11. května 2014 na Masarykově náměstí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout novou mistrovu sedící sochu, vyfotit se a posedět s ním na jeho lavičce. Pro milovníky autorova díla je připravena „Procházka Náchodem Josefa Škvoreckého“ s výkladem a ukázkami na motivy románů odehrávajících se v Náchodě. Na jednotlivých zastaveních procházky budou do chodníků umístěny pamětní destičky. Akci bude doprovázet kulturní program s možností občerstvení na Masarykově náměstí i v náchodském pivovaru.

K uctění památky Josefa Škvoreckého, který odpočívá v kanadském Torontu, bude
na Staroměstském hřbitově v Náchodě na hrobě rodiny Škvoreckých umístěna pamětní deska ve tvaru otevřené knihy. Samotné autorovo životní jubileum si připomeneme v Městské knihovně Náchod na vernisáži výstavy dne 8. září 2014. Výstavu můžete zhlédnout
do 10. října 2014.