Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 129SK
 

Bazilika sv. Jakuba Levoča

 
 
 

Námestie Majstra Pavla 53
054 01 Levoča

QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Gotická sakrální stavba ze 14. st. se nachází ve městě Levoča a spolu s nedaleko stojící renesanční městskou radnicí s arkádami jsou dominantou levočského Náměstí Mistra Pavla. Patří mezi největší slovenské gotické chrámy. Je farním kostelem levočské římskokatolické farnosti a slouží věřícím denně na bohoslužby již přes 700 let. Zasvěcený je apoštolu sv. Jakubovi staršímu, ochránci bojovníků, poutníků a dělníků, kterého si uctívala celá středověká Evropa. Jeho svátek se slaví 25. července a v ten den se v minulosti konaly v Levoči velké výroční jarmarky.

Kostel sv. Jakuba patří k nejvýznamnějším památkám na Slovensku a spolu s jeho interiérovým vybavením (gotický oltář, dílo Jana Szilassyho monstrance, kalichy a jiné bohoslužebné předměty vyzdobené emailovým a tepaným dekorem, vykládané drahokamy a českými granáty z druhé poloviny 18. storočiaj) je prohlášen za národní kulturní památku. Hlavní pozdně dřevěný oltář patří mezi nejvyšší ve světě, dosahuje výšky 18,62 m, celý je z lipového dřeva a vznikl v letech 1507 - 1517 v dílně sochaře Mistra Pavla z Levoče, který dal údajně svou vlastní podobiznu jedné z dvanácti soch apoštolů na nádherné kompozici Poslední večeře v předělu oltáře.

K dalším památkám kostela patří oltář Panny Marie sněžné, sv. Petra a Pavla, Janův oltář, Korvínovský, tj Vir dolorum, sv. Anny a sv. Kateřiny, oltář Narození, dřevěné senátorské lavice, kovová křtitelnice, mešní ozdoby, kalichy, monstrance a gotické nástěnné malby. Město Levoča, jejíž Centrální náměstí lemuje přes 50 pozoruhodných měšťanských a patricijských domů, je od roku 2009 zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO.

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa

Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča