Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 232
 

Hrad Hněvín

 
 
 
Hrad Hněvín
Hradní 577/2
434 01 Most
 
GPS: 50.52028, 13.63333
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Jedna z největších dominant mosteckého regionu, z vyhlídkové věže i z hradního opevnění je jedinečný pohled na okolí města Mostu
Původní hrad Hněvín byl postaven rodem Hrabišiců ve 12. století. Hrad měl strategickou polohu a byl dobře udržován. Několikrát byl Hněvín obléhán, ale nebyl nikdy dobyt. V letech 1651 - 1653 jej nechal zbořit císař Ferdinand. Mostečanům se však po hradě stýskalo a tak začali Hněvín stavět znovu. Začátkem minulého století pak byla podle plánů A. Schwarze postavena replika hradu i s restaurací. Z původního hradu se dochovalo jen jeho dělení na dvě části. V hradbách vnější části je vidět romanticky upravené zbytky několika pozdně gotických bašt. V r. 2001 prošel celý hrad rozsáhlou rekonstrukcí. V areálu je přístupná věž s rozhlednou, hvězdárna i restaurace s ubytováním
První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1248, kdy Přemysl Otakar II. během vzpoury proti svému otci Václavovi I. oblehl mostecký hrad, ale nepodařilo se mu jej dobýt. Ve 13. století byl hrad Václavem II. zastaven Braniborům. V listině z roku 1331 je poprvé zmíněn i název hradu. Tehdy se nazýval německy Landeswarte neboli Zemská stráž, což odkazovalo k jeho základní funkci jako strážce zemské hranice. Když v roce 1373 císař Karel IV. zasnuboval svou dceru Annu míšeňskému markraběti Fridrichovi, byly mu dány do zástavy hrad i město Most. Protože ze sňatku sešlo, město i hrad nad ním zůstaly v majetku Míšeňských. Teprve v roce 1406 za vlády Václava IV. se hrad i s městem dostaly po vyplacení odstupného zpět do královských rukou.
Za husitských válek zůstal hrad nedobyt. V roce 1423 král Zikmund zastavil hrad opět míšeňskému markraběti. Král Jiří z Poděbrad sice v roce 1455 oblehl hrad, ale do královského majetku se hrad dostal až v roce 1459 na základě chebské mírové smlouvy. Jiří z Poděbrad zapsal hrad s panstvím svým synům Hynkovi, Viktorínovi a Jindřichovi. Posledně jmenovaný prodal v roce 1480 hrad bratrům Benešovi a Ludvíkovi z Veitmile.
Roku 1585 se hrad stal majetkem Ladislava Popela mladšího z Lobkovic. Jelikož Ladislav Lobkovic byl v roce 1593 obviněn z pokusu o vzpouru proti císaři Rudolfu II., uprchl ze země a v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti a konfiskaci majetku. Převzetí hradu provedla císařská komise roku 1594. Ovšem už následujícího roku prodal císař hrad i s veškerým příslušenstvím městu Most za 69 480 kop míšeňských grošů. Podle kupní smlouvy tehdy patřil k hradu poplužní dvůr s pivovarem, sladovnou, ovčínem a lesem na Resslu.
 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Hrad Hněvín
Hradní 577/2
434 01 Most