Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 006
 

Knihovna strahovského kláštera

 
 
 
Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.cz
 
GPS: 50.08611, 14.38861
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, jehož je Strahovská knihovna nedílnou součástí, byla založena v r. 1143. První komunita řeholních kanovníků přišla z porýnského kláštera ve Steinfeldu. Přes existenci několika románských kodexů z nejstarší "vrstvy" knihovny nemůžeme jednoznačně hovořit o vědomém kontinuálním vývoji knihovny, snad lze jen konstatovat, že původ fondů sahá až k samému založení kláštera. Knihy nashromážděné po Vestfálském míru se dočkaly v 70. letech 17. století důstojného uskladnění v nově vybudovaném knihovním sálu, který se dnes nazývá Teologický. Zhruba v téže době byl sepsán i knihovní řád. Po rozsáhlých akvizicích v druhé polovině 17. a během 18. století si rostoucí fondy vyžádaly na konci 18. století výstavbu dalšího sálu, tzv. Filosofického. Druhá polovina 19. a první polovina 20. stol. byly věnovány především katalogovému zpracování sbírek. Po r. 1950 byla Strahovská knihovna začleněna do nově založeného Památníku národního písemnictví, a klášterní archiv, hudební sbírka, obrazová galerie a exponáty byly rozprášeny do dalších státních institucí. Krátce po r. 1989 se objekty kláštera a další zabavený majetek včetně knihovny vrátily nebo vracejí v rámci nápravy některých majetkových křivd do rukou strahovských premonstrátů. Strahovské knižní sbírky obsahují kolem 200 000 svazků, v nichž je odhadem 260 000 prací. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, ale i v přilehlých depositářích. Podstatnou část fondů tvoří staré tisky z let 1501-1800. Cenný je i fond prvotisků (přes 1500 svazků) a rukopisů (cca 3000 svazků), které se uchovávají ve speciální tresorové místnosti.

 
automat
pultový prodej
Automat obsahuje tyto mince
Knihovna strahovského kláštera Knihovna strahovského kláštera ražba č. 006
Petřínská rozhledna Petřínská rozhledna ražba č. 024
 
Automat (NEVRACÍ) a akceptuje tyto mince: 5, 10, 20, 50,- Kč a 0,5, 1, 2 €,(kurzem 1€/25,-Kč). Pamětní ražbu automat vyplácí v celkové hodnotě 50,- Kč nebo 2 €.
GPS: 50.08611, 14.38861 Zobrazit na mapě
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.cz
 
 
Knihovna strahovského kláštera
100%
 
 
 
28. listopadu 2015, Martini Knihovna strahovského kláštera
V rámci pochodu po pražských pivovárcích a hospůdkách. V knihovně