Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 030SK
 

Nitriansky hrad

 
 
 
Nitriansky hrad
Námestie Jána Pavla II. č. 7
Nitra
 
GPS: 48.318289, 18.086687
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Nitransky hrad patří k nejstarším dochovaným stavbám v Nitranském kraji. Podle archeologických vykopávek se první počátky stavební činnosti na hradním kopci dají vystopovat do římských dob , kdy na hradě bylo keltské , Dácké a později germánské osídlení. První písemná zmínka o opevněném hradišti na místě dnešního hradu pochází z roku 871. V ní se zmiňuje stavební činnost knížete Pribiny a posvěcení jeho kostela v Nitře kolem roku 830. Po přičleněni Nitranského knížectví do moravského panství, Nitrianske hradiště zůstalo významným sídelním centrom.V období Velké Moravy se v Nitře pobýval kníže Svatopluk av letech 880 - 892 zde bylo i biskupské sídlo . Po pádu Velké Moravy toto biskupství zaniklo, po vzniku uherského státu ho však již v druhé polovině 11. století obnovili . Význam Nitranského hradu v této době potvrzuje tzv. . Maurova legenda z let 1064 - 1070 , která vzpomíná na hradě baziliku sv . Emeráma , do které uložili ostatky sv . Ondřeje a Beňadika . Po vzniku Uherska Nitriansky hrad zůstává sídlem údělných knížectví , kterému vládne nástupce uherského trůnu . V tomto období se původní Valová hradby mění na hradby kamenné . Jako silný a kamenný hrad Nitra odolala tatarskému vpádu v roce 1241 , ale o tři desetiletí později roku 1271 ho však velmi poškodil požár během obléhání Přemyslem Otakarem II . Po požáru obnovili nejen kostel, ale pravděpodobně i opevnění hradu . Začátkem 14. století ho dvakrát po sobě dobyl Matúš Čák a roku 1431 ho obléhali husité . Za krále Zikmunda vybudovali v první polovině 15. století nové hradní opevnění , i z toho se nám však zachovalo málo , protože roku 1465 znovu zpustošilo hrad vojsko krále Matyáše Korvína . K dalším opevňovacím stavbám na hradě přišlo v 16. století , v době tureckého nebezpečí , když postavili renesanční hradní palác a novou vnitřní hradní bránu.Počas stavovských povstání v první polovině 17. století byl hrad centrem vojenských operací av roce 1663 se dokonce dostal na krátký čas do rukou Turků . Po odstranění škod přebudovali v letech 1673 - 1674 celý obranný systém hradu dle požadavků moderní fortifikace . K velké stavební a obnovující činnosti došlo na hradě však až po skončení povstání Františka Rákócziho na počátku 18. století, kdy přestavěli tzv. . horní kostel a vybudovali nový Biskupský palác . Stále přestavby hradu téměř úplně setřely jeho původní podobu . Z nejstarší vývojové etapy je odkrytá část velkomoravské palisády , kterou je možné vidět v otevřených kasematy . Z románské doby se zachovala pouze část Kostela sv . Emeráma z první poloviny 13. století. Z gotického období zůstala část hradební zdi a velký gotický (tzv. horní) kostel z první poloviny 14. století. Ze dne 16. století se zachovala vnitřní hradní brána. V poměrně dobrém stavu se nám zachovaly pouze stavby z konce 17. a ze dne 18. století. Pro veřejnost jsou přístupné hradní nádvoří , kasematy s velkomoravským valem , Vazilova věž, Katedrála sv . Emeráma a Diecézní muzeum .
 
 
automat
pultový prodej
Automat obsahuje tyto mince
Nitriansky hrad Nitriansky hrad ražba č. 030SK
Katedrála sv. Emeráma v Nitre Katedrála sv. Emeráma v Nitre ražba č. 031SK
 
Automat (NEVRACÍ) a akceptuje tyto mince: 0,5, 1, 2 €. Pamětní ražbu automat vyplácí v celkové hodnotě 2 €.
GPS: 48.318289, 18.086687 Zobrazit na mapě
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Nitriansky hrad
Námestie Jána Pavla II. č. 7
Nitra
 
 
Nitriansky hrad
55%
 
 
 
19. dubna 2017, evicka Nitriansky hrad
krasny vylet pocas cakania u lekara