Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 395
 

Památník bitvy 1866 na Chlumu

 
 
 

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU

Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary
telefon: +420 495 447 058
e-mail: chlum@muzeumhk.cz
www.chlum1866.cz

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží 465

500 01 Hradec Králové

IČO 00088832

 

GPS: 50.27836, 15.74106
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Zastavte se  u největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století v expozici Muzea války 1866, doplněné ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády. Navštivte areál historického bojiště se stovkami umělecky ztvárněných památníků a pomníků.

Severozápadně od Hradce Králové na vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva. Téměř ihned po skončení válečných událostí bylo zahájeno budování četných pomníků a památníků bitvy a rozvinula se všestranná péče o ně.

V centrálním prostoru bojiště bylo v roce 1936 vybudováno válečné muzeum, ve kterém byla až do roku 2008 expozice výzbroje a výstroje všech armád zúčastněných v této druhé největší vojenské bitvě 19. století. V letech 2008 až 2010 proběhla přístavba nové části muzea. V roce 2011 se podařilo z ROP NUTS II. Severovýchod opravit také část původního muzea, kde je v současné době umístěn multimediální sál. Dne 31.3.2012 byla otevřena nová expozice Muzea války 1866 na Chlumu.

V roce 1997 vyhlášená památková zóna Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové zahrnuje území, na kterém jsou rozmístěny více než čtyři stovky pomníků, individuálních hrobů i hromadných pohřebišť, z nichž nejvýznamnější jsou přístupné po značených turistických a cyklistických trasách i po speciálních naučných stezkách (Svíb a Chlum). Možnost dokonalého výhledu na celý centrální prostor bojiště nabízí od roku 1999 vyhlídková věž. Každoročně ve výroční dny bitvy se v prostoru památkové zóny konají pietní a vzpomínkové akce.

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU

Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary
telefon: +420 495 447 058
e-mail: chlum@muzeumhk.cz
www.chlum1866.cz

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží 465

500 01 Hradec Králové

IČO 00088832