Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 542
 

Zámek Moravský Krumlov

 
 
 
GPS: 49.048969, 16.312855
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Ve druhé polovině 14. století páni z Kravař přestavěli hrad na honosné sídlo. Ve 30. letech 15. století získal majetek rod pánů z Lipé, v jehož vlastnictví bylo panství až do pobělohorské konfi skace. Pertold z Lipé byl iniciátorem přestavby hradu na renesanční zámek. Hlavní stavební práce proběhly v letech 1557–1562 dle návrhu italského stavitele Leonarda Gara da Bissono. Byla vybudována čtyřboká renesanční stavba se dvěma nádvořími uprostřed, která částečně využila gotické konstrukce hradu. Velké jižní nádvoří obklopily na třech stranách dvoupatrové arkády o výšce 16,5 metru, arkádovými ochozy je opatřen i pozoruhodný schodišťový dvůr na severu. Krumlovské panství získala roku 1623 valtická větev rodu pánů z Liechtensteina. V 80. a 90. letech 18. století byly provedeny klasicistní úpravy snad podle návrhu architekta Cannevala. Roku 1908 získal velkostatek spolu se zámkem rod Kinských, který jej vlastnil až do konfi skace v roce 1945. Po devastaci zámku lidovou armádou a socialistickými podniky sídlilo v zámku od roku 1963 odborné učiliště Železničního stavitelství. Od roku 1989 se zámek nachází v soukromých rukou