Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 112
 

Park a zámek Průhonice

 
 
 
Zámek Průhonice
Zámek 1
252 43 Průhonice
 
GPS: 50.00028, 14.55694
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Průhonický park založil roku 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva – Tarouca.
Park dnes představuje unikátní dílo vrcholného období přírodně krajinářského slohu v Evropě. Zároveň je mimořádně cennou dendrologickou sbírkou - arboretem s množstvím domácích a cizokrajných dřevin. Nejznámějším atraktivním druhem pěstovaným v Průhonickém parku je pěnišník – Rhododendron.

Park je již od dob svého založení velmi rozlehlý, rozkládá se na ploše přibližně 250 ha v krásném členitém údolí potoka Botiče a jeho přítoků.Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů se střídají s volnými lučními plochami, s rybníky a potoky. Mistrně jsou volené průhledy a výhledy na překrásné partie. Dovedně je využita tvarová proměnlivost dřevin a jejich rozmanitá barevnost v různých ročních obdobích.

Zámek – tvoří dominantu nejen v Průhonicích, ale i v okolní krajině. Původně byl gotickou tvrzí, naposledy byl přestavěn v letech 1889 – 92 ve stylu tzv. „české novorenesance“. Zámek ( mimo expozice) je veřejnosti nepřístupný. Sídlí v něm Botanický ústav AV ČR.
Románský kostelík – je nejstarší památkou průhonického areálu. Vysvěcen byl roku 1187, uvnitř jsou gotické nástěnné malby z 1. pol.14. století.
 
CMQC doporučuje:
Samozřejmě procházka v parku a také byla na zámku  natáčená jedna z nejznámějších pohádek S čerty nejsou žerty (1984 Hynek Bočan)