Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 219
 

Zámek Vizovice

 
 
 
Státní zámek Vizovice
nám. Palackého 376
763 12 Vizovice
 
GPS: 49.21972, 17.85056
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět olomoucký kanovník a pozdější biskup královéhradecký Heřman Hannibal z Blümengenu. Stavbou pověřil význačného brněnského architekta Františka Antonína Grimma (1710 - 1784), který pojal zámek v tehdy moderním francouzském stylu. Za Blümegenů ve druhé polovině 18. století byla nejen dokončena stavba zámku a zámecké zahrady, ale bylo pořízeno i vnitřní vybavení, které bylo neobyčejně cenné, zvláště když dědicové Heřmana Hanibala přemístili do Vizovic Blümegenovu sbírku obrazů. Současně se zámkem byla založena i zámecká zahrada ve francouzském stylu s platikami předního brněnského sochaře Ondřeje Schweigla (1736-1812). Ten je také autorem výzdoby působivého interiéru zámecké kaple Panny Marie Matky Dobré rady. Na počátku 19. století přešlo panství příbuzenskou linií na rod Stillfriedů, kteří podle svých možností doplňovali obrazárnu, hlavně však její grafickou sbírku. Stillfriedové pak vlastnili vizovické panství až do roku 1945. Po 2.světové válce přešel zámek do státní správy a od roku 1948 je přístupný veřejnosti.
 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Státní zámek Vizovice
nám. Palackého 376
763 12 Vizovice