Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Tímto uděluji společnosti ing. David Mička se sídlem Petýrkova 1954/1 Praha 11 148 00, IČO: 448 54951 (dále jen „společnost CMQC pamětní ražba/“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail 


Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese…………….. nebo písemně na adrese společnosti. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Jaké máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

 

Příloha ke stažení