Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR

Świdnica – Kostel Míru sv. Trojice, památka UNESCO

Po třicetileté válce, ve které zvítězili katolíci, neměli evangelíci lehkou pozici. Jedním ze tří kostelů ve Slezsku, které jim byly povolené postavit jako gesto dobré vůle katolíků, byl Kostel Míru sv. Trojice (Kościół Pokoju pw. św. Trójcy) ve Świdnici (stavba dalších dvou kostelů byla povolená v městech Głogow a Jawor).

Stavba kostela však byla omezená několika podmínkami. Musela být postavená dál od hradeb, než byl dostřel z děla. Nesměla mít zvon, ani církevní školu. Doba výstavby nesměla překročit jeden rok. A hlavně kostel musel být postavený z netrvanlivých materiálů, aby se pro evangelíky nestal dlouhodobým svatostánkem. Jako stavební materiál bylo povolené dřevo, hlína, sláma a písek.

Hlavní oltář je z roku 1752 až 1753.

Zachovalé barokní varhany jsou z let 1666 až 1669. Zhotovil je Gottfried Klos z Brzegu. Nad oltářem se nacházejí ještě menší varhany z roku 1695 od Zikmunda Ebersbacha.

Na Evangelické kostely je až nezvykle bohatá výzdoba interiéru. Je důkazem zručnosti barokních mistrů a jejich smyslu pro detail.

Stropy kostela jsou vyzdobené obrazy z let 1694 až 1696. Jejich autory jsou místní malíři Chrystian Sussenbach a Chrystian Kolitschek.

Kostel Míru sv. Trojice ve Świdnici najdete snadno. Nachází se v severní části starého města na Náměstí Míru (pl. Pokoju) a spolehlivě vás k němu dovede značení na žulových deskách zadlážděných do chodníků. Kostel je zastávkou č. 2 na Knížecí cestě. 

Kostel je přístupný pouze v určité hodiny po zaplacení vstupného.