Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 206
 

Katedrála nanebevzetí Panny Marie

 
 
 
Katedrála nanebevzetí Panny Marie
280 02 Grunta
Kutná Hora
 
GPS: 49.95972, 15.29028
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele patří k nejpozoruhodnějším a nejunikátnějším historickým stavbám na území České republiky. Chrám, do výstavby Vladislavského sálu největší stavba českého království,  je zároveň nejstarší stavbou svého typu ve střední Evropě a součástí nejstaršího cisterciáckého opatství u nás. Nám neznámý, takzvaný Mistr sedleckého chrámu, jej vystavěl mezi lety 1290 a 1320 na místě původního románského klášterního kostela. Typicky severofrancouzská cisterciácká stavba ve tvaru latinského kříže s nerozvinutým opěrným systémem je obohacena o německé katedrální prvky a na počátku 18. století restaurována Janem Blažejem Santinim-Aichlem ve světově ojedinělém stavebním stylu tzv. barokní gotiky. Chrám si od dobových znalců církevní architektury vysloužil označení „Splendissima basilica“ - nejnádhernější bazilika. Jedna ze zpráv, kterou nám historické prameny o chrámu zanechaly, říká, že „mnozí, a jako říkaje, téměř všickni, byli . . . velikostí, rozložitostí a nádherností jeho omráčení“. To vše byly důvody, které v roce 1995 vedly k zapsání této památky na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
 
automat
pultový prodej
Automat obsahuje tyto mince
Kostnice Sedlec - Kutná Hora Kostnice Sedlec - Kutná Hora ražba č. 088
Katedrála nanebevzetí Panny Marie Katedrála nanebevzetí Panny Marie ražba č. 206
 
Automat (NEVRACÍ) a akceptuje tyto mince: 5, 10, 20, 50,- Kč a 0,5, 1, 2 €,(kurzem 1€/25,-Kč). Pamětní ražbu automat vyplácí v celkové hodnotě 50,- Kč nebo 2 €.
Automat je umístěn v novém Infocentru u prodeje vstupenek GPS: 49.96049, 15.28895 Zobrazit na mapě
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Katedrála nanebevzetí Panny Marie
280 02 Grunta
Kutná Hora