Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR

Barokní lázně Kuks - Hospital

Kuks byl součástí panství Choustníkovo Hradiště. 15.listopadu r.1664 koupil panství od markraběte Leopolda Bádenského generál rakouské jízdy Jan Špork za cenu 66 000 zlatých. V roce 1684 se správy panství ujal generálův starší syn František Antonín hrabě Špork. Kuks byl v té době znám pouze svými minerálními prameny. Špork si vytkl vysokýcíl, vytvořit z Kuksu lázně na nejvyšší světové úrovni.To se mu podařilo, neboť kukské lázně svou výstavností předčily i věhlasné Karlovy Vary. Uměnímilovný hrabě F.A.Špork se obklopil družinou umělců, k nejvýznamnějším z nich se řadí např. jeho dvorní rytec Michael Heinrich Rentz, rytec Josef de Montalegre, malíř Petr Jan Brandl a německý básník Johann Christian Günther. Sláva kukských lázní trvala něco přes 30 let. Po smrti F.A.Šporka r.1738 lázeňský ruch pomalu utichá. V r.1740 postihla Kuks povodeň, která poničila lázeňské budovy u břehu, zničila rejdiště, altánek i letohrádek, vzala s sebou i trpaslíky. Šporkovi nástupci neměli zájem na obnově a dalším provozu lázní, a proto se z kdysi významného společenského a kulturního střediska stává obec řemeslníků a zemědělců. Neobývaný šporkovský zámek r.1896 vyhořel a v r.1901 byly strženy trosky zámku společně s troskami lázeňských budov. Za druhé světové války byl z hospitalu zřízen domov Hitlerovy mládeže pro oblast Sudet. V 50.-70. letech 20.stol. sloužily části prostor hospitalu jako Interní léčebna pro choroby stáří a část hospitalu byla využívána jako Krajský archiv. V současnosti národní kulturní památka Hospital Kuks podléhá národní památkové péči.

ražba č. 439
 
 
 
 
Cena za kus: 50,-
varianta
Počet
 
 
Kuks
544 43 Kuks
 
Tel.:+420 724 663 535
Tel.:+420 499 692 161
Email:kuks@npu.cz

GPS: 50.40083, 15.88944 vyhledat trasu