Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR

Trojský zámek

Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka si nechal stavět letní sídlo od r. 1679. Sledoval tím získání šlechtického titulu, což se mu podařilo. Trojský zámek patří mezi nejvýznamnější ukázky zámecké barokní architektury 17. st. v Čechách vůbec. Ke stavbě i k výzdobě pozval hrabě Šternberk vynikající evropské umělce. Stavbu projektoval Giovanni Domenico Orsi, jehož brzy vystřídal Jean Baptiste Mathey, který změnil původní koncepci na velmi pravidelnou dispozici s hlavním sálem uprostřed. Hlavní sál byl spojen se zahradou monumentálním zahradním dvojramenným schodištěm, k jehož sochařské výzdobě byli roku 1685 pozváni Jiří a Pavel Hermannové z Drážďan. Asi kolem roku 1705 je doplnil Jan Brokof. Schodiště je vyzdobeno plastikami antických bohů a bohyň znázorňujícími jejich boj s Titány, jak líčí starořecká Iliada. Odtud patrně pochází i název Troja, který se pak rozšířil na celou oblast.
Strop a stěny ústředního sálu pokrývají fresky s námětem Apotheosy vítězství nad Turky u Vídně a oslavují tak Habsburky. Fresky namalovali nizozemští malíři Abraham a Izak Godinové. Přilehlé místnosti pak vyzdobil italský malíř Francisco Marchetti se synem Giovannim freskami s náměty antické mytologie a oslavou stavebníků zámku. V zámku je celkem 4000 m2 maleb, z toho 1400 m2 v hlavním sále, který slouží také ke koncertům. Zámek, citlivě zasazený do krajiny, obklopuje rozsáhlá francouzská zahrada vyzdobená terakotovými vázami, štukovými prospekty a oranžeriemi s bustami imperátorů.

ražba č. 022
 
 
 
 
Cena za kus: 50,-
varianta
Počet
 
 
Trojský zámek
U trojského zámku 4/1
171 00 Praha 7 - Troja
 

GPS: 50.11639, 14.41278 vyhledat trasu
 
 
100%
 
 
Trojský zámek
100%
 
 
Trojský zámek
 
 
Trojský zámek
85%
 
 
Trojský zámek a okolí

Trojský zámek

mamka
[více]

Trojský zámek

[více]

Trojský zámek

Minci jsme zakoupili s partnerem již v roce 2010 když jsme byli
[více]

Trojský zámek a okolí

Trojský zámek a jeho okolí, je opravdu moc hezké místo v Praze 8
[více]
 
 
Trojský zámek

Trojský zámek

Byla to má první mince do sbírky. Ráda se na Trojský zámek vracím
[více]