Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 434
 

Hrad Boskovice

 
 
 

Kontakt

Telefon:
722 669 712

Adresa:
Hrad Boskovice
Hradní 7
68001 Boskovice

GPS: 49.48111, 16.66111
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu.

Hrad byl využíván a postupně přestavován od 2. poloviny 13. až počátku 18. století. Po tu dobu se v jeho držení vystřídalo několik panských rodů a v jeho architektuře soudobé stavební slohy. V počátečním období vznikla stavba v konturách rané gotiky (pokročilé 13. století, páni z Boskovic), zásadní byly vrcholně (kolem roku 1400, páni z Kunštátu) a pozdně gotické přestavby (2. polovina 15. století, Černohorští z Boskovic). Tvář hradu do jisté míry pozměnila renesance (2. polovina 16. – 1. polovina 17. století, Zástřizlové), byť nesetřela mnohé jeho gotické rysy. Během času tak nad Boskovicemi vznikla malebná směsice stavebních slohů spojená do jediné stavby, která stojí na pomezí hradu a zámku tak, jak dnes tyto termíny chápeme. Další slohy doplnily hradní areál už jen o jednotlivé novostavby, z doby baroka pochází nedokončený dvůr (s konírnami) před západním čelem hradu (cca počátek 18. století), z 19. století pochází budova tzv. koroptvárny.

V současné době je hrad v majetku rodu Mensdorff - Pouilly. Z mohutné zříceniny se nabízí impozantní výhled do okolní krajiny. Technickým unikátem je dřevěné šlapací kolo, vytahující vodu z 26 metrů hluboké studny. Dodnes se z hradu dochoval kompletní vnější hradební okruh i s baštami, velmi dobře dochované pozůstatky dvoupatrového paláce a řada působivých detailů, např. kamenicky zpracovaných erbovních znaků či nápisů.