Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 391
 

Jan Jakub Ryba Přeštice

 
 
 

Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice /v budově Kulturního zařízení/

GPS: 49.57139, 13.33056
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

RYBA Jakub Jan Šimon (* 26. 10. 1765 Přeštice, + 8. 4. 1815 Rožmitál) - český pedagog a skladatel

Ryba studoval gymnázium u piaristů v Praze, po něm filosofii. Už tehdy zastával místo varhaníka u sv. Salvátora. Studií ale zanechal, musel vypomáhat nemocnému otci - venkovskému učiteli. Sám také nastoupil učitelskou dráhu; nejprve jako učitelský pomocník v Mníšku, od roku 1788 už jako učitel v Rožmitále. Oblíbil si klasicistickou poesii a filosofii a pod vlivem Voltaira a Rousseaua se stal stoupencem osvícenecké ideologie. I ve své pedagogické práci zdůrazňoval metodiku a nutnost ovládat teorii. Jako jeden z nejvzdělanějších kantorů své doby u nás ovládal několik jazyků.

J. J. Ryba je dnes znám především jako skladatel církevní hudby, napsal také přes 80 mší (mezi nimi i nejslavnější vánoční Hej, mistře!), ale ve své době proslul i jako skvělý pedagog. Učil děti nejen běžným předmětům, ale i "pravidlům společenským, slušnosti, dějinám vlasteneckým, začátkům zeměpisu, pravidlům zdravovědy a polního hospodářství". Ze školy odstranil tělesné tresty.

V Rožmitále obnovil kůr, vybudoval školní knihovnu, a usiloval dokonce o založení průmyslové školy. Kromě stovek kostelních skladeb komponoval i písně, symfonie apod. - celkem přes tisíc skladeb světských. Slohově prošel vývojem od raného klasicismu až po vyzrálý mozartovský styl s lidovými pastorálními prvky. Velká škoda, že ne všechno se z tohoto bohatství jeho invence a píle zachovalo. Roku 1817 vydal teoretický spis Počáteční a všeobecné základové k umění hudebním. Rozsáhlá byla i jeho činnost literární - spisy výchovné, překlady.

Svou činností získal si Ryba velkou úctu, ale i závist a pronásledování. K neutěšeným poměrům, v nichž žil, přispěla nemoc a Ryba si v záchvatu těžkomyslnosti vzal život. U jeho těla našli rozevřené Senekovy Rozpravy o nesmrtelnosti duše.

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa

Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice /v budově Kulturního zařízení/

 
Kostel Nanebevzetí panny Marie - Přeštice
ražba č. 292
Kostel Nanebevzetí panny Marie - Přeštice
ražba č. 292

Kostel Nanebevzetí panny Marie - Přeštice

Mimořádně významná památka a krajinná dominanta města. Jedná se o největší barokní kostel v České republice postavený mimo Prahu. Byl vybudován v letech 1750 – 1775 podle plánů nejvýznamnějšího barokního stavitele K.I. Dientzenhofera.

Kostel Nanebevzetí panny Marie - Přeštice

Extremely important monument and landmark of the city landscape. It is the largest baroque church built in the Czech Republic outside of Prague. It was built in the years 1750 - 1775 according to the plans of the most important Baroque architect KI Dientzenhofer.