Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 289
 

Konstantinovy lázně - logo

 
 
 
Konstantinovy Lázně
Plzeňská 58
349 52 Konstantinovy Lázně
 
GPS: 49.86583, 12.99583
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 
Léčebné lázně Konstantinovy Lázně se zaměřují na prevenci, léčbu a rehabilitaci kardiovaskulárních nemocí a léčbu pohybového ústrojí. Časná rehabilitace pacientů po srdečních operacích v lázních navazuje přímo na pobyt v nemocnici a zahajuje se překladem z lůžka na lůžko převážně 5. až 10. den po operaci. Po přijetí kardiologem nebo internistou s kardiologickou erudicí jsou pacienti umístěni na lůžka Centra časné kardiovaskulární rehabilitace (obdoba JIP), kde setrvávají podle potřeby 1 - 4 dny. Rehabilitace se zahajuje již 1. den pobytu. Zahrnuje individuální dechová cvičení včetně fyzikální terapie (léčení jizev a malých kožních defektů biolampou), ke zlepšení často váznoucího odkašlávání se přidávají inhalace, k lepšímu prokrvení tkání i orgánů napomáhají suché uhličité koupele. Dále se při přijetí pacienta provádí vstupní klidové ekg. a spirometrie. První  nebo druhý den klidové transthorakální echokardiografické vyšetření a rovněž se dle potřeby využívá ekg. Holter monitoring 24 hodin a TK Holter monitoring 24 hodin.
S odstupem dalších několika dnů a dle zdravotního stavu pacienta se provádí zátěžová elektrokardiografie (bicyklová ergometrie) – nejdříve 10. den od provedení aortokoronárního bypassu a 14. den od provedení operace na chlopni či operace kombinované (bypass + chlopeň). Dle tolerance zátěže dále pacienti cvičí v odpovídajících skupinách, trénují na rotopedu a provádějí individuální či skupinové terénní kúry. Současně se aplikují další fyziatrické procedury - elektroléčba, masáže zad, reflexní masáže či měkké techniky převážně v oblasti krční a hrudní páteře v sedě - a vodoléčebné procedury v oblasti DK a břicha, pokud nejsou čerstvé jizvy a drobné defekty v oblasti dolních končetin a břicha.
Vzhledem k tomu, že naši pacienti představují relativně rizikovou skupinu, klade se důraz na vysokou odbornost lékařů. Na pracovišti jsou přítomni lékaři s kardiologickou atestací – kardiologové, z nichž má jeden rovněž atestaci z rehabilitace a fyzikální medicíny. Ostatní lékaři jsou atestovaní internisté s kardiologickou erudicí.
Konstantinovy Lázně nabízejí rovněž výtečné prostorové a přístrojové vybavení : 5-ti lůžkové Centrum časné kardiovaskulární rehabilitace (obdoba JIPu), kde je 5 monitorů a všechny jsou svedeny na centrální monitor ošetřovny a dále pro dalších 5 pacientů telemetrii s dosahem po celém léčebném ústavu Prusík (120 lůžek), rovněž se svedením na centrální monitor ošetřovny, infúzní pumpy, injektomaty, dva defibrilátory se zevní stimulací atd.. Z diagnostických přístrojů využíváme echokardiografii, kterou rutinně provádějí všichni kardiologové, dále kardiologové provádějí vyhodnocení zátěžové elektrokardiogrrafie (bicyklové ergometrie), ekg. Holteru 24 hod monitoring a TK Holter 24 hodin monitoring a internisté vyhodnocují spirometrii. K dispozici je vlastní poměrně rozsáhlá laboratoř s možností vyšetřit všechny základní biochemické a hematologické parametry.
 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Konstantinovy Lázně
Plzeňská 58
349 52 Konstantinovy Lázně