Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 442
 

Městské muzeum Polná

 
 
 

Zámek 485, 588 13 Polná

GPS: 49.48694, 15.71472
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Historické jádro města Polná tvoří původní protáhlé tržiště rozdělené monumentálním barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie z počátku 18. století na dvě menší náměstí (Husovo a Sezimovo). Domy kolem náměstí po ničivých požárech v 19. století dostaly většinou jednoduché klasicistní fasády, jádra jsou však ještě renesanční. Významnou dominantou města je hrad (dnes Městské muzeum), jejž pobělohorští majitelé – knížata Ditrichštejnové – přestavěli na zámek. Město mělo opevnění, které se částečně dochovalo dodnes. V rámci zdokonalení hradního opevnění bylo v 15. – 16. století kolem města založeno několik rybníků. Zajímavostí je zachovalé židovské ghetto se třiceti dvěma původními domy a synagogou, vybudované po roce 1680 na trojúhelníkovém půdorysu. O velikosti židovské komunity svědčí rovněž velký židovský hřbitov za městem. Na území města Polná se nachází 77 památkově chráněných objektů, z nichž 1 je od roku 2008 národní kulturní památkou (chrám Nanebevzetí Panny Marie). 

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa

Zámek 485, 588 13 Polná