Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR
ražba č. 036
 

Třebíč - bazilika sv. Prokopa

 
 
 
Třebíč - bazilika sv. Prokopa
Zámek 1
674 01 Třebíč
www.mkstrebic.cz
 
GPS: 49.217247, 15.872795
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii, byl budován od první poloviny 13. století jako součást benediktinského kláštera, založeného v roce 1101. Bazilika patří ke skvostům středověkého stavitelství. Je postavena v románském slohu s gotickými prvky. Značně utrpěla při obléhání Třebíče uherskými vojsky Matyáše Korvína v roce 1468 a více než dvě století pak byla používána ke světským účelům. Po obnově, provedené stavitelem Františkem Maxmiliánem Kaňkou v letech 1725-1731, byla znovu využívána k sakrálním účelům a zasvěcena svatému Prokopu. V roce 2002 se bazilika stala národní kulturní památkou a v roce 2003 byla zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví.

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Třebíč - bazilika sv. Prokopa
Zámek 1
674 01 Třebíč
www.mkstrebic.cz