Pamätné medaile a razby zo zaujímavých lokalít v ČR / SR
ražba č. 005SK
 

Bratislavský hrad

 
 
 
Sídlo múzea:Bratislavský hrad
SNM – Historické múzeum 
Vajanského nábrežie 2 
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 
telefón:   +421 2 204 83 104 , 111 
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
 
www.snm.sk
 
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Monumentálny Bratislavský hrad  vidieť z veľkej diaľky. Jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy. Majestátnosť Hradu umocňuje vrch, na ktorom stojí. Vystupuje do výšky 85 m nad hladinu rieky Dunaj.
Na konci 9. storočia bol významným sídelným hradiskom. K tomuto obdobiu sa viaže prvá písomná zmienka o Bratislave z roku 907, v ktorej sa spomína bitka medzi Bavormi a starými Maďarmi pod hradom Brezalauspurc. V 11. a 12. storočí na hradnom kopci vyrástol predrománsky kamenný palác. Veľkolepá prestavba hradu sa začala v roku 1423 a jej výsledkom bol gotický hrad známy ako žigmundovský hrad.  Poslednú etapu veľkých stavebných úprav hradu realizovala Mária Terézia. Z pálffyovského hradu dala postupne odstrániť všetky fortifikačné stavebné prvky a zároveň  zvýraznila, zdokonalila alebo rozšírila jeho obytné funkcie v najprepychovejšej podobe. Najzaujímavejší objekt, ktorý neskôr  nazvali Tereziánum, pristavili po roku 1768 k východnému priečeliu paláca.
Nádherný rokokový palác menších rozmerov bol sídlom miestodržiteľa Alberta, ktorý sa do tejto významnej funkcie dostal vďaka sobášu s arcikňažnou Máriou Kristínou, dcérou Márie Terézie. Obaja manželia ako milovníci umenia začali zhromažďovať na hrade početné umelecké diela, ktoré sa neskôr stali základom dnes známej viedenskej galérie Albertina.
V máji 1811 na hrade vypukol ničivý požiar. S obrovskými ruinami zhoreného hradného paláca sa nič nedialo 150 rokov. Až v roku 1968 sa ukončila rekonštrukcia hradného paláca.
 

 
automat
pultový prodej
Automat obsahuje tyto mince
Altitude restaurant - Televízna veža Bratislava Altitude restaurant - Televízna veža Bratislava ražba č. 035SK
Bratislavský hrad Bratislavský hrad ražba č. 005SK
 
Automat (NEVRACÍ) a akceptuje tyto mince: 0,5, 1, 2 €. Pamětní ražbu automat vyplácí v celkové hodnotě 2 €.
automat je umístěn vpravo při vstupu do restaurace GPS: 48.182548, 17.094744 Zobrazit na mapě
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa
Sídlo múzea:Bratislavský hrad
SNM – Historické múzeum 
Vajanského nábrežie 2 
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 
telefón:   +421 2 204 83 104 , 111 
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
 
www.snm.sk