Pamätné medaile a razby zo zaujímavých lokalít v ČR / SR
ražba č. 025SK
 

Trnava

 
 
 

Kontakt:
Trojičné námestie, Trnava
www.trnava.sk

Predaj pam.medailí je možný len v automate na Trojičnom námestí v Trnave.

GPS: 48.3775, 17.58639
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

Leží v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej výške 146 m, 45 km od Bratislavy. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1211. Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Udelil jej ich v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV.Privilégiom podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta. V 13. storočí si mesto vybudovalo mimoriadne rozsiahle opevnenie na ploche takmer 60 hektárov. Konštrukciu opevnenia tvorili tehlové veže pospájané drevozemnými valmi, ktoré boli neskôr nahradené murovanou hradbou.
Výsadné postavenie mesta upevňovali ďalší uhorskí králi, Trnava bola miestom stretnutí kráľov. V roku 1543 sa tu presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou. Bratislava sa stala administratívnym centrom krajiny a Trnava prevzala úlohu kultúrneho a náboženského centra krajiny.V roku 1635 založil Peter Pazmáň Trnavskú univerzitu, najskôr len s filozofickou a teologickou fakultou. Právnická fakulta bola otvorená v roku 1667 a lekárska až v roku 1769. V 17. storočí boli postavené stavby, ktoré sú dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Staré budovy dominikánskeho kláštora boli prestavané pre potreby univerzity, vystavili nové konvikty. Do 18. storočia vstupovala Trnava ako univerzitné mesto známe v celej Európe. V roku 1777, keď na pokyn Márie Terézie presťahovali univerzitu do Budína, túto stratu cítila nielen Trnava, ale celé Slovensko.
V roku 1792 Anton Bernolák vytvoril v Trnave hlavný stánok Slovenského učeného tovarišstva.
Budovu divadla si trnavskí mešťania postavili v roku 1831. V júni 1846 bol daný do prevádzky prvý úsek konskej železnice v Uhorsku, trať z Bratislavy do Trnavy. V roku 1870 začal v Trnave pôsobiť Spolok svätého Vojtecha, ktorý v období zákazu činnosti Matici slovenskej, pomáhal udržiavať národné povedomie. Bohatá história mesta zanechala výrazné stopy - množstvo architektonických pamiatok.

 

 
pultový prodej
Vzhled reklamní destičky na pultovém prodeji
s ražbou daného místa

Kontakt:
Trojičné námestie, Trnava
www.trnava.sk

Predaj pam.medailí je možný len v automate na Trojičnom námestí v Trnave.